Hyödynnä Kiinan kaupan mahdollisuudet

PALVELUT

YHTEISTYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Selma Chinan ainutlaatuinen toimintamalli lähtee asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta, jossa paneudutaan huolella asiakkaan ja kiinalaisen toimittajan yhteistyön mallintamiseen.

Suunnittelu ja toteutus perustuvat Selma Chinan vankkaa kokemukseen vaativien projektien läpiviemisessä.

Malli on kustannustehokas ja joustava ja siinä Selma Chinalla on konsultoivana tahona myös operatiivinen rooli.

MATERIAALIHANKINNAT

Selma Chinalla on yli kymmenen vuoden kokemus materiaalihankinnoista. Hankintoja tehdään Kiinan lisäksi myös muista Aasian maista.

Pääpaino on teollisuuden tarpeilla mm. teräs, ruostumaton teräs, pakkaukset ja tekniset materiaalit, huonekaluteollisuuden tarpeet sekä muut raaka-aineet.

PUOLIVALMIIT JA VALMISTUOTTEET

Valmistajiksi hyväksytään vain laadukkaat ja Kiinassa arvostetut toimittajat.

Valmistus Kiinassa on yleensä huomattavasti edullisempaa, esim. tekniset tuotteet rakennusteollisuudelle. Myös jakeluvalmiiden kulutustavaroiden ja monimutkaisten, teknisesti vaativien tuotteiden valmistamiseen on löydettävissä kustannustehokkaita toimittajia.

KONE- JA LAITEHANKINNAT

Selma China on hallinnoinut projekteja yksittäisistä koneista kokonaisiin teollisuuden valmistuslinjoihin. Mm. ilmastointiteollisuuden valmistuskoneistus ja metalliteollisuuden laitteet kuuluvat pitkäaikaisten asiakkaittemme hankintoihin.

LAADUNVALVONTA

Selma China valvoo, että kiinalaiset toimitukset täyttävät asiakkaan standardit. Asiakkaan tarpeiden mukaan mukana valvonnassa voivat olla myös muut kotimaiset toimijat esim. VTT ja Inspecta.

Valvonnan onnistuminen vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa kiinalaisiin toimijoihin ja nopeaa reagointia mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Kiinassa on myös tärkeää hallita hyvät suhteet paikallisiin laadunvalvontaviranomaisiin.
Selma Chinalla on pitkä kokemus sopimusten laadinnasta ja valvonnasta.
Laadun valvonnan onnistumisesta referensseinä ovat tyytyväiset asiakkaat ja pitkät toimittajasuhteet.

LOGISTIIKKA

Kiina on valtava maa, joten sijainniltaan oikean hankintapaikan valinta on erittäin tärkeää edullisen toiminnan kannalta.

Vankka yhteistyö kiinalaisten logistiikan osaajien ja vientiyhtiöiden kanssa luo vahvan pohjan toimitusten turvalliseen perille saamiseen.